Hippotherapie & Equitherapie


Wat is Equitherapie of Hippotherapie?

Equitherapie is kort gezegd: Therapie waar het paard wordt ingezet als co-therapeut. Dankzij de specifieke sociale leermogelijkheden en bewegingsmogelijkheden kunnen mensen met psychische en of lichamelijke problemen verder groeien in hun ontwikkeling. Met andere woorden, je kan leren dankzij een paard!

Waarom kiezen voor Equitherapie of hippotherapie bovenop uw huidige therapie?

Het paard is steeds eerlijk in zijn doen en laten en geeft onmiddellijk feedback op jouw gedrag, zonder een oordeel te vellen waardoor een veilig en warm klimaat ontstaat. Net zoals muziek of spel voor iemand rustgevend en vertrouwd kan zijn, kunnen ook paarden dit vertrouwde gevoel geven, maar in tegenstelling tot een gitaar kan een paard ons ook belangrijke informatie teruggeven. Het zit hem in de eerlijkheid van het paard. Een paard communiceert rechtstreeks, onmiddellijk en zonder bijbedoelingen. Op deze manier kan het paard een sterk opvoedend effect hebben op kinderen en jongeren en kunnen personen met moeilijkheden waar ze tegenaan lopen terug tot leren komen.

Met een paard kan je een echte relatie aangaan die je ook plezier zal geven en iedereen weet dat wanneer je plezier hebt je ook beter zal kunnen leren en je welbevinden stijgt. Al je zintuigen worden geprikkeld. Voelen, zien, ruiken, horen en ja, soms ook proeven. Ook je lichaamsbewustzijn kan hierdoor verbeteren en hoe beter je jezelf kent, hoe beter je weer tot leren kan komen. Het zelfvertrouwen zal stijgen en zo kunnen we terug in een positieve spiraal geraken.

Ook kunnen we werken aan de executieve functies, deze functie bepalen in essentie hoe je iets beleefd en hoe je hierop reageert. Bij problemen of moeilijkheden in het dagelijkse leven zien we vaak ook een verminderde werking van deze functies. Het kan nodig zijn om terug ontspanning te vinden, beter en duidelijker te communiceren zowel met woorden als met ons lichaam of onze emoties beter te leren kennen en het paard kan een enorme hulp zijn in dit proces.

En waarom niet?

Soms zijn er moeilijkheden die ons kunnen doen besluiten dat Equitherapie toch niet de beste oplossing is. De belangrijkste contra-indicatie bij ons is agressie naar dieren, maar ook een zware allergie of onoverwinbare angst voor paarden kan ervoor zorgen dat Equitherapie niet geschikt is of stopgezet moet worden. U bent steeds welkom om de mogelijkheden met ons te bekijken en wat we wel voor u kunnen doen.

Wie kan er bij ons terecht?

  • Kinderen en jongeren
  • Volwassenen
  • Ontwikkelingsstoornissen (ASS, Mentale handicap,…)
  • Leerstoornissen (dyslexie, dyscalculie,…)
  • Gedrags- en emotionele stoornissen (ADHD, ODD, hechtingsproblematieken, angsten,…)
  • Motorische stoornissen en handicaps

MAAR iedereen is welkom om samen te kijken of we iets voor elkaar kunnen betekenen. Via een eerste ontmoeting bekijken we met alle partijen of Equitherapie een goede keuze is en wat we samen kunnen bereiken.

Wat doen wij?

Orthopedagogisch werken met paarden

Om leerkansen te vergroten gaan we rijden, voltigeren, grondwerk doen of verzorgen op en rond de paarden. Moeilijkheden waar je tegenaan loopt in het dagelijkse leven, op school of op het werk kunnen we aanpakken en verbeteren door het werken met onze paarden.

Revalidatie en bewegingstherapie

In samenwerking met de behandelende kinesist of bewegingstherapeut kunnen we de revalidatie of therapie ook uitbreiden naar de Hippotherapie

Snoezelen/sherborne/ ontspanning

In onze drukke en chaotische maatschappij is het soms nodig een momentje rust in te bouwen en terug te leren ontspannen. Onze paarden kunnen je terug leren in het hier en nu ontspanning te vinden. Ook het snoezelen met kinderen of de sherborne kunnen versterkt worden door het toevoegen van een paard waar erg veel op en rond beleefd kan worden

Aangepast paardrijden voor mensen met een beperking

Altijd al willen leren paardrijden, maar bang dat je beperking een probleem vormt? Niet bij ons! Iedereen is welkom en samen bekijken we wat we kunnen doen en hoe we je toch kunnen laten genieten van het paardrijden.